Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

 se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY města VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název                            Umístění Mapa - poloha ve městě
23513 Brumovka 7.217 7.217 Most přes Brumovku u č.p. 454 oba břehy mapa
23512 Brumovka 8.308 8.308 Most přes Brumovku u č.p. 1031 oba břehy mapa
23509 Brumovka 9.140 9.140 Mostek přes Brumovku_ř.km. 9.14 oba břehy mapa
23510 Brumovka 9.340 9.340 Lávka přes Brumovku u hasičárny oba břehy mapa
23508 Brumovka 9.650 9.650 Lávka přes Brumovku k ul. Nádražní oba břehy mapa
23503 Brumovka 9.795 9.795 Most 05747-1_MOOP oba břehy mapa
23507 Brumovka 10.480 10.480 Most místní vedlejší komunikace k ul. Nádražní oba břehy mapa
23505 Brumovka 10.580 10.580 Lávka k RD č.p. 560 oba břehy mapa
23506 Brumovka 11.050 11.050 Ul. Trhovisko_MOOP oba břehy mapa


 

 


Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru města Valašské Klobouky

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru města Valašské Klobouky