Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce Velehrad

Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce je hlásný profil.

HP C18 VLHD Salaška - Velehrad

Tento profil je umístěn u rybníka Rákoš nad Velehradem a postupovou rychlost a doběhovou dobu eventuální povodňové vlny po Salašce – 0,5 hod (podle rychlosti proudu) mezi nastoupáním II. povodňového stupně z I. stupně povodňové aktivity, poskytuje relativně krátkou dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstvu před povodní. Z analýzy průměrných průtoků vyplývá, že i na tomto území dochází k průtokovým přídatkům z dalších přítoků pod profilem C18 ve Velehradu.

Hlás. profil

Tok

Poloha [ř.km]

Lokalita

Kat

Úsek platnosti SPA

1.SPA stav [cm]

2.SPA stav  [cm]

3.SPA  stav   [cm]

HP C18 VLHD

Salaška

7.829

Velehrad – lávka u rybníku Rákoš

C

celá obec Velehrad

100

170

250


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Velehrad jsou na webovou aplikaci dPP VHD zařazeny

SRÁŽKOMĚRNÉ STANICE v katastru a okolí katastru Velehradu


Hlásné profily a srážkoměrné stanice Velehrad v POVIS

Mapa rozmístění HP a SRS v okolí Velehradu