Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP městyse Drnholec

Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise městyse je hlásný profil:

1. HP C DRN - Výhon - Drnholec

Tento profil je vzdálen 1 říční km východně od centra městyse Drnholec a postihuje již součtové stavy a průtoky vod z Výhonu, Akátového potoku, odtoku z ČOV a  odvodňovacího příkopu podél severního břehu Dyje. Poskytuje relativně dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise městyse a varování obyvatelstva před povodní. Z analýzy průměrných stavů a průtoků vyplývá, že i na tomto území dochází ke stavovým přídatkům z dalších přítoků Výhonu k profilu C v Drnholci rozhodném pro povodeň

2.  HP A na Dyji a HP C na Jevišovce

Hlás. profil

Tok

Poloha [ř.km]

Lokalita

Kat

Úsek platnosti SPA

1.SPA stav [cm]

2.SPA stav  [cm]

3.SPA  stav   [cm]

HP A 363

Dyje

- - -

Hevlín - Dyje

A

Hevlín - Drnholec

240

380

500

HP A 364

Dyje

- - -

Trávní Dvůr - Dyje

A

Trávní Dvůr - Drnholec

300

400

500

HP C 1406_01

Jevišovka   Jevišovka - Jevišovka  C Jevišovka - Drnholec 170   200 220 

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v městysi Drnholec jsou na webovou aplikaci dPP DRN zařazeny

 srážkoměrné stanice zařazené do dPP Drnholec (ve správě měst, obcí, ČHMÚ )

Id.

Název SRS stanice

Obec

CHMU_307453

SRV Brod nad Dyjí

Brod nad Dyjí

CHMU_307452

 SRS Dyjákovice

 Dyjákovice

S1414_01 

Šumice_SR Šumice

S1406_01 

 SR Jevišovka obec Jevišovka

 


 


Hlásné profily a srážkoměrné stanice Drnholec v POVIS