Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Správci vodních toků

Dyje, Výhon, Litobratřický p., Pokran - Povodí Moravy, s.p. - Brno - závod Střední Morava - Uh. Hradiště.

bezejmenné toky, přítoky a horní povodí toků - Lesy ČR, s.p.  - Správa toků - oblast povodí Dyje - Brno


Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Tel.: 541 637 111, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

generální ředitel: MVDr. Václav Gargulák; tel: 541 637 201

útvar VHD (Vodohospodářského dispečinku): Ing. Marek Viskot tel.: 541 637 252, e-mail: viskot@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno - tel.: 541 211 737

Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava,

ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz, tel.: 572 532 687, 572 552 716-1

Příslušné provozní středisko – Povodí Moravy, s.p., provoz Dolní Věstonice -  Dolní Věstonice 142, 691 29 Dolní Věstonice

Vedoucí provozu: Jindřich Grufík, DiS., tel. 602 181 657, provozvestonice@pmo.cz; 519 517 686


Lesy České republiky, s. p.

Lesy České republiky, s. p. - správa toků - oblast Povodí Dyje - Brno

Jezuitská 14/13, Brno 602 00, vedoucí Ing. Pavel Hopjan,

Tel: 956 952 210, Fax: 542 513 214 web: www.lesycr.cz; email: ost52@lesycr.cz


Vodoprávní úřad

Městský úřad Mikulov, odb. Stavební a Životního prostředí – úsek Vodoprávní úřad

Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov

Bc. Ivana Augustová   519 444 560   augustova@mikulov.cz


Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412-Komořany

ústředna: +420 244 03 1111