E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie C v povodňovém plánu obce Velehrad. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Evidenční list HP kategorie C : HP C18 VLHD - Salaška - Velehrad


 Jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací.