E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů, významných pro městys Drnholec. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající (průtoky) jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Hlásný profil kategorie C : HP C1 DRN - Výhon


 Jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací do dPP Drnholec.