Hladinoměry - významné pro městys Drnholec

Vodočty kategorie A s automatizovaným přenosem měření

ID hlásného profilu POVIS Kategorie Vodní tok Stav hladiny - graf on-line mapa evidenční list SPA    I. SPA   II. SPA  III.
A 363 A Dyje

HP A Hevlín

Hevlín Ev.li HP A 363 240 380

500

A 364 A Dyje HP A Trávní Dvůr Tr. Dvůr Ev.li HP A 364  300 400 500

 Vodočty kategorie C s automatizovaným přenosem měření

ID hlásného profilu          POVIS                                      

Kategorie Vodní     tok   Stav hladiny - graf on line                                           mapa

evidenční list

SPA   I.

SPA  II.

SPA III.

HP C1 DRN - OBC584444_01 C Výhon měření HP C1 DRN - Výhon

Drnholec

profil

Ev.li C1 DRN 60 130 200

C1406_01

C Jevišovka HP C1406_01 - Jevišovka Jevišovka Ev.li C1406

170

200

220

Hlásné profily kategorie A na Dyji

Místo Říční km Plocha povodí Průměrný průtok (Qa) Stoletá voda (Q100)
Schwarzenau (na Rakouské Dyji) 294,10 175,50 km² 1,05 m³/s 100 m³/s
Raabs 235,30 1400,00 km² 7,02 m³/s 360 m³/s
Podhradí nad Dyjí 202,70 1755,95 km² 8,50 m³/s 390 m³/s
Vranov nad Dyjí (Zadní Hamry) 173,50 2227,99 km² 9,74 m³/s 260 m³/s
Znojmo (VD Znojmo) 132,70 2499,15 km² 10,30 m³/s 244 m³/s
Hevlín 95,40 3113,50 km² 11,60 m³/s 265 m³/s
Hrabětice (Trávní Dvůr) 88,70 3531,36 km² 12,30 m³/s 280 m³/s
Přítluky (VD Nové Mlýny) 52,30 11878,00 km² 41,10 m³/s 820 m³/s
Ladná 32,30 12279,97 km² 41,70 m³/s 770 m³/s

Hladinoměry přiřazené k dPP městyse Drnholec v POVIS