Povodňová komise města


Povodňovou komisi města (PK) určuje starosta a schvaluje rada města. Jejím předsedou je starosta města, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva města a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Uh. Hradiště. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: MěÚ Staré Město, nám. Hrdinů 100


Dokumentace Povodňové komise je uložena: MěÚ Staré Město


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK města Staré Město a v součinnosti s HZS / JSDH.


Povodňová komise města Staré Město odkaz na POVIS

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

tel.: 572 416 411, fax: 572 416 412 , e-mail: meusm@staremesto.uh.cz

web: www.staremesto.uh.cz

Seznam členů PK města Staré Město

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Josef Bazala

předseda

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 68603 Staré Město

572 416 402

Malina, Radoslav

místopředseda

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 68603 Staré Město

572 416 403

Ing. Kučera, Vladimír

2místopředseda

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 68603 Staré Město

572 416 405

Kotačka, Jakub

člen

HZS ZlKr, Boženy Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště

950 675 111

Nosek, Miroslav

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 68603 Staré Město

572 416 416

Ing. Pluhařová, Alena

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 68603 Staré Město

572 416 423

Ing. Staufčík, Robert

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 68603 Staré Město

572 416 430

Ing. Štolhoferová, Helena

Zapisovatel/ka

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 68603 Staré Město

572 416 450