Předpovědní povodňová služba


Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ Praha, ev. jeho pobočka v Brně, ve spolupráci se správci povodí.


Povodňová komise sleduje weby předpovědní hlásné služby (www.chmi.cz, SIVS, výstrahy ČHMÚ) předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu.

Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře

  • od ČHMÚ - prostřednictvím sdělovacích prostředků, mailu a na internetu s předstihem.
  • Povodí Moravy, s. p. - prostřednictvím internetu
  • od PK ORP Mikulov - voláním předsedovi PK Drnholec
  • od PK OÚ Hevlín - služba hlásného profilu A 363, A 364 - Dyje
  • od HZS Jihomoravského kraje
  • od KPK Jihomoravského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků