Povodňová komise městyse

Povodňovou komisi městyse (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo městyse. Jejím předsedou je starosta městyse, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva městyse a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi městyse s rozšířenou působností ORP Mikulov. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: OÚ Drnholec, Kostelní 368, 691 83

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Drnholec, Kostelní 368

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK městyse Drnholec a v součinnosti s HZS / JSDH.


Povodňová komise městyse Drnholec odkaz na POVIS

adresa: městys Drnholec, Kostelní 368, 691 83 Drnholec
telefon/fax: 519 519 210
e-mail: podatelna@obecdrnholec.cz; ivicic@obecdrnholec.cz
web:   drnholec.eu

Poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1.

Ivičič Jan

předseda

OÚ městyse Drnholec

724 175 671

2.

mjr. Ing. Kocman Bronislav

místopředseda

Zubatého 685/1, Brno

773 562 626

3.

Bejdák Karel

člen

Tovární 185 Drnholec

608 752 233

4.

Huťka Dalibor

člen

Vapas a.s., Hrušovany n.Jev

724 306 471

5.

Viceníková Lenka

člen

OÚ městyse Drnholec

602 508 658