Organizace dopravy


Pro silniční dopravu je klíčová silnice č. II/414 Hrušovany nad Jevišovkou – Mikulov, procházející v podstatě středem území městyse. Na tuto komunikaci se napojují silnice třetí třídy 4154 (Litobratřice) a silnice čtvrté třídy 39613 (Brno) a několik místních komunikací.


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru městyse a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP městyse Drnholec v POVIS

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Poloha
1386 OBJ_01_DRN U zaplavení silnice II/414 je objízdní trasa na smět Litobratřice mapa
1387 OBJ_02_DRN Při zaplacení centrální komunikaci přes Dyje je možnost využit IV/39613 směr Nová Ves mapa

 


Přehled dopravních omezení v dPP městyse Drnholec v POVIS

Id. Název omezení   Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Poloha
4223 Zákaz vjezdu   Zákaz vjezdu na silnici II/414 a na most č. 414-007  u rozlivu Dyje na Q5 Dyje 65.075 mapa

Mapa dopravní situace v Drnholci s dopravními uzávěrami a objízdnými trasami