Místa ohrožená bleskovou povodní

Na katastru města Staré Město se vyskytují místa ohrožená povodní z přívalových srážek - bleskovou povodní

Přehled míst ohrožených bleskovou povodní v POVIS


Popis a poloha míst ohrožených bleskovou povodní


Mapa míst v dPP Staré Město ohrožených bleskovou povodní mimo vodní toky