Stanovená záplavová území


Tabulka 2   Stanovená záplavová území


Morava – ok. Uherské Hradiště km 131,650 – 178,530

KÚ Zlínského kraje

15.8.2005

            č.j. KUZL 7110/2005 ŽPZE-RH


Morava – ok. Uherské Hradiště km 159 – 163,308

KÚ Zlínského kraje

10.9.2007

          č.j. KUZL 65829/2008


Morava – ok. Uherské Hradiště  PB 131,643 – 186,800; LB 133,013 - 196,200

KÚ Zlínského kraje

st.16.4.2013

úč. 3.5.2013

      č.j. KUZL 38964/2012

sp. zn: KUSP 38964/2012 ŽPZE-DZ


Salaška – ok. Uherské Hradiště km 0 – 6,375 – nově

MěÚ Uherské Hradiště

8.2.2013

          č.j. MUUH-OŽP/4767/2013/KanR


Mapa záplavových území v dPP města STARÉ MĚSTO